fbpx

קבוצת יהודה לוי

בונים בשבילך

דייר יקר,
על פי הארכת תוקף של תמ״א 38 ניתן
להגיש בקשות חדשות עד אוקטובר 2022

סוגי הפרויקטים

״הבית שלך היצירה שלנו״

תמ״א 38/1:

בתמ"א 38/1 הדיירים מקבלים תוספת של ממ״ד לכל דירה, כ-12 מ״ר ותוספת של מרפסת כ- 12 מ״ר. הקבלן מבצע חיזוק של (קורות יסוד ועמודים) שיפוץ חיצוני של הבניין הוספת מעלית, החלפת צנרת ביוב וחשמל עד פתח הדירות. הדירים לא נוסאים שוב נטל כספי, כל ההוצאות על היזם. בתמורה לכך היזם מקבל את אחוזי הבניה שמותרים על פי חוק, התמורה עבור מכירת הדירות תימכר בשוק החופשי ותשולם ליזם.

תמ״א 38/2:

בתמ"א 38/2, הדיירים מפונים לדירות חלופיות כאשר דמי השכירות משלומות על ידי היזם לתקופת הבניה.
הבניין הישן נהרס במקומו נבנה בניין חדש עם חניון תת קרקעי, חניה לאופניים, מרפסת, ממ״ד ועוד..
במידת האפשר. במהלך הפינוי הדיירים נהרס הבניין הקיים וחופרים חניונים 3 קומות תת קרקעיים, ומספר קומות גבוה יותר מהבניין הישן. בסיום הפרויקט הדיירים חוזרים לדירה חדשה ולבניין שבנוי בסטנדרט שעומד מפני רעידות אדמה, ובמקרה של התקפות טילים יש גם ממ״ד בדירה.

פינוי בינוי:

פינוי בינוי מתבצע בדרך כלל במתחמים שהבניינים בהם נבנו לפני 1980, בפרויקטים אלו מתבצע מיפוי של מתחם שלם שמגדירה אותו העיריה בהסכמת רוב הדיירים.
 הדיירים מתפנים מדירתם לדירה שהם שוכרים, כאשר שכר הדירה ממומן על ידי היזם.
 היזם הורס את כל המתחם ובונה בניינים חדשים, ולאחר תקופת הבנייה הדיירים חוזרים לדירה חדשה, בניין חדש, ושכונה חדשה.
 הדירות הנוספות שייכות ליזם וימכרו לשוק החופשי.

 בדוק את זכאותך להתחדשות עירונית

מלאו את הטופס וגלו האם את זכאים להתחדשות עירונית

TOP